ANASAYFA

Central Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, hem büyük hemde küçük ölçekli müşterilerimizin karşılaştığı kritik sorunları çözmek
için var. Eşsiz yaklaşımımız sadece bizi farklılaştıran şey değil, aynı zamanda bizi başarılı kılan şeydir. Kuruluşların değişimi
kolaylaştırmasına, vizyonlarını gerçekleştirmesine ve performans ve verimliliği optimize etmesine yardımcı olmak için geniş bir
yelpazede hizmetler ve çözümler sunuyoruz.

HAKKIMIZDA

Central Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, hem büyük hemde küçük ölçekli müşterilerimizin karşılaştığı kritik sorunları çözmek için var. Eşsiz yaklaşımımız sadece bizi farklılaştıran şey değil, aynı zamanda bizi başarılı kılan şeydir. Kuruluşların değişimi kolaylaştırmasına, vizyonlarını gerçekleştirmesine ve performans ve verimliliği optimize etmesine yardımcı olmak için geniş bir yelpazede hizmetler ve çözümler sunuyoruz.

Central Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Olarak Hizmetlerimiz

 1. İşbaşı Eğitim Programı Teşvik Danışmanlığı
 2. SGK Prim Teşvikleri Danışmanlığı
 3. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
 4. Denetim
 5. Bordrolama
 6. Eğitim ve Sirküler
 7. Nitelikli Yabancı Uyruklu Temini
 8. Emeklilik
 9.  Yatırım Danışmanlığı

EĞİTİMLERİMİZ

 • Power BI İş Zekası Eğitimi
 • Power BI İş Zekası Eğitimi
 • Prim Teşvikleri Eğitimi
 • Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK İşlemleri Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İşbaşı Eğitimi

EKIBIMIZ

Mustafa Tevfik Ozkan

Yönetici Ortak
-İş ve sosyal güvenlik mevzuatı tevfik@centraldan.com

Ramazan Eryigit

Yönetici Ortak
-İşbaşı egitim programi planlama ve uygulama süreci ramazaneryigit@centraldan.com

Kadir Akkaya

Kurumsal Satış ve Operasyon
kadir@centraldan.com

Irem Özkan

İs Zekası, Finansal Raporlama, İs Gelişimi
irem@centraldan.com

Muhammed Selahaddin Belge

Avukat
msbelge@centraldan.com

HİZMETLERİMİZ

 1. İşbaşı Eğitim Programı Teşvik Danışmanlığı
 2. SGK Prim Teşvikleri Danışmanlığı
 3. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
 4. Denetim
 5. Bordrolama
 6. Eğitim ve Sirküler
 7. Nitelikli Yabancı Uyruklu Temini
 8. Emeklilik
 9. Yatırım Danışmanlığı
 • EĞİTİMLERİMİZ
 • Power BI İş Zekası Eğitimi
 • Prim Teşvikleri Eğitimi
 • Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK İşlemleri Eğitimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İşbaşı Eğitimi

5 Puanlık Prim Teşviki

Prim borcunu yasal süresinde ödeyen tüm özel sektör işyeri sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı indirim olarak karşılanmaktadır. 5 puanlık prim indirimi uygulamadaki teşviklerin bir kısmına ek olarak uygulanırken bir kısım teşviklerle beraber uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki

01.03.2011 – 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işyerlerince işe alınan sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı indirim olarak karşılanmaktadır. 01.03.2011 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre 6 ay ila 54 ay arasında değişmektedir. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanabilmektedir.

İlave İstihdam Teşviki (İmalat ve Bilişim Sektörü İçin)

01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işyerlerince işe alınan İşkur’a kayıtlı personelleri için;

– İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı;

– Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı;

teşvik olarak karşılanmaktadır.

Destekten yararlanma süresi 12 ay olup, bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 aydır. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanmamaktadır.

Korunma veya Bakım, Tedbir Kararı Alınanların İstihdamı Teşviki

Devlet korumasında yetiştikten sonra kurum bakımından ayrılan gençleri özel sektörde çalışacak personellerin prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı her bir sigortalı için beş yıl süreyle 19.02.2014 tarihinden geçerli olmak üzere indirim olarak karşılanmaktadır. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanmamaktadır.

Yurtdışında Çalıştırılan İşçiler Teşviki

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere sigortalı olarak götürülen sigortalılar için, prime esas kazanç üzerinden ödenecek primlerden genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar indirim olarak karşılanmaktadır. Bu teşvik 01.06.2013 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanmamaktadır.

Bölgesel İstihdam Teşviki

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan 51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için uygulanan bu indirim kapsamında; sigortalıların öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır. İlave 6 puanlık prim indirimi 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmaktadır, uygulama süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanabilmektedir.

Yatırım İstihdam Teşviki

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca düzenlenen yatırım teşvik belgesi alan, tamamlanma vizesi yapılan özel sektör işyerlerinde çalışan personellerin prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı karşılanmaktadır. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanabilmektedir.

İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların Teşviki

Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2018 tarihine kadar başlatılan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır. Yararlanma süreleri işbaşı eğitim programının başladığı tarih ve sektörlere göre 30 ila 48 ay arasında değişmektedir. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanabilmektedir.

Engelli İstihdam Teşviki

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması sağlanmıştır. 01.07.2008 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanabilmektedir.

Ar-Ge Yatırım Teşviki

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31.12.2023 tarihine kadar karşılanmaktadır. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanabilmektedir.

İşsizlik Ödeneği İstihdam Teşviki

İşsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta kolları primlerinin %1’i olmak üzere sigortalı hissesi, işveren hissesi ve genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince indirim olarak karşılanmaktadır. Bu teşvik 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanmamaktadır.

Kültür Yatırım-Girişim Belgesi Teşviki

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i indirim olarak karşılanmaktadır. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanabilmektedir.

Çok Tehlikeli İşyerleri İçin Teşvik

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınması hükme bağlanmıştır. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Desteklenmesi İçin Teşvik

10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1/1/2014 tarihinden itibaren sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4’i, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6’sı işverene ödenmektedir. 5 puanlık prim teşvikiyle birlikte uygulanabilmektedir.

Yabancı uyruklu işçi istihdamı Danışmanlığı

İşçilik giderleri, firma maliyetleri içinde en büyük paya sahiptir. İşçilik giderlerini minimize eden firmalar faaliyet gösterdikleri sektörde çok büyük bir rekabet gücü elde ederek rakip firmalara karşı önemli bir güç elde etmektedir.

Yabancı uyruklu işçilerin çalışma izinleri ile ilgili sürecin yönetilmesi

İş kazası ve melek hastalıları soruşturmalarının yönetilmesi ve hukuki anlamda gerekli desteğin sağlanması

Toplu işten çıkarma ve toplu iş görüşmeleri gibi süreçlerin yönetilmesi

İşyeri dosyası açma, kapama ve devir işlerinin yürütülmesi

İhaleli işlerle ilgili sürecin takip edilmesi ve sonuçlandırılması

İş ve sosyal güvenlik hukuku danışmanlığı

Türkiye’deki gerek iş hukuku gerekse de sosyal güvenlik hukuku uygulamalarına baktığımızda sistemsel bir mevzuat bütünlüğünün olmadığını görürüz. Bu sebepten hemen hemen her ay kanunlar, yönetmelikler, genelgeler, iç emirler, tebliğler düzenlenir ve bu değişiklikler takip etmek, değişen uygulamalara göre çalışmalar yapmak firmalar için imkansız hale gelir. Yapılan düzenlemeler düzenlemeler çerçevesinde eksik işlemden ötürü bazen akıl almaz idari para cezaları ile karşılaşmamak imkansızdır.

Bu çerçevede siz değerli müşterilerimize mevzuatsal bütün alt yapı temin edilerek bilgilendirmeler yapılmakta ve ayrıca söz konusu değişikliklere yönelik firma personellerine bire bir veya toplu eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca her ay yapılan değişikliklere yönelik uzman ekibimiz tarafından hazırlanan sirkülerler firmalarımız ile paylaşılmaktadır. Bu sirkülerlerimizde sadece yasal değişiklikler hatırlatılmamakta, konunun uzmanları tarafından hazırlanan makalelerle bilgiler verilmektedir.

Bunun yanı sıra:

Çalışma bakanlığı tarafından yürütülen her türlü teftişe firmaları hazırlamak,

İşçi ve işveren uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik proje ve raporlar sunmak,

İşyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi, özlük dosyalarının oluşturulması,

İdari para cezalarına ilişkin sürecin takip edilmesi ve firma menfaatine yönelik etkin yasal çalışmaların yapılması,

Bordrolama ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Bordro İş Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu açısından firmaların tutmakla yükümlü oldukları belgelerdir.

Ücret Hesap Pusulası, Ücret Tediye Bordrosu veya Ücret Bordrosu isimleri ile tanımlanmaktadır. Kanuni düzenlemelerde farklılık gösterse de personel yönetiminin çalışanlar nezdinde kayıt altına alınmasını ifade etmektedir.

Bordrolama İşlemleri ile hali hazırda karmaşık ve yoğun olan iş sürecinde, işin dış kaynaklar üzerinden yaptırılarak işteki verimin artırılması demektir. Özellikle büyü kapasiteli iş yerleri için ay bazında çalışan sirkülasyonu göz önüne alındığında, firmalar için hem girdi maliyetlerinin artmasına hemde zaman ve performans açısından ilgili departmanlarının veriminin düşmesine yol açmaktadır.

Denetim Hizmetlerini Danışmanlığı

Denetim bir “iç disiplin” olarak firmaların raporlama hizmetlerinin en önemli ayağını teşkil etmektedir. Aylık veya yıllık olarak yapılan iç denetim ve raporlama hizmeti, yapılan iş ve işlemlerin mevzuat çerçevesinde uygunluğun öne serilmesi, hataların ortaya konulmasını teşkil eder. Ve en önemlisi şeffaflık ve sürdürebilirliğin önü açılmaktadır.

Bu süreçlerle birlikte eksikliklerin giderilmesi, yapılan hatalı işlemlerin giderilmesi ve firma yönetim politikalarına daha etkin bir yön vermesi ortaya çıkmaktadır. Bu durumda firmaların küresel rekabet ortamında güçlerin artmasına ve daha sağlam bir şekilde sektörel faaliyetlerine devam etmelerine yol açmaktadır.

Central Danışmanlık hizmetleri olarak uzman ekibimizle birlikte firmaların insan kaynakları yönetim süreci ile ilgili olarak:

Bordrolama işlemlerinin denetimi ve kontrolü,

Yevmiye defteri kayıt ve diğer belgelerin incelenmesi,

İzin, ücret, prim ve diğer hususlar mevzuat bağlamında değerlendirilmesi ve raporlanması,

Kurumsal teftiş ve denetim işlemlerinin hazırlanması, takibi ve yönetimi,

İşveren maliyetlerinin azaltılması hususunda çalışmalar yapmak ve yönlendirici raporlar hazırlamak.

ILETISIM/SSS

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hangi İşverenler Yaralanabilirler?
5510/4/a kapsamında en az 2 çalışanı bulunan ve İŞKUR’a kayıtlı işverenler, Kamu kurum/kuruluşlarının payının % 50’nin
altında olduğu iktisadi teşekküller. Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Meslek birlikleri,
sendikalar Ticaret ve Sanayi Odaları, noterler Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

İşverenin ne kadar kontenjan hakkı vardır?
İşyeri çalışan sayısının en fazla %30’una kadar katılımcı İEP kapsamında çalışabilir.

Vergi ve SGK borcu olan işverenler başvuru yapabilir mi?
İEP için vergi borcu, SGK prim borcu vs. aranmamaktadır.

İEP Sonunda İstihdam Garantisi İsteniyor mu?
Her program için en az %50 istihdam taahhüdü ve program süresi 60 günden az olan programlarda 60 gün, diğerler
programlarda program süresi kadar istihdam şartı aranır.

Program Süresi ne kadardır?
Bilişim ve İmalat sektörlerinde azami 180 takvim gününe kadar uygulanabilmektedir.
Diğer sektörlerde azami 90 takvim gününe kadar uygulanabilmektedir.
Katılımcı ne kadar ücret almaktadır.
Katılımcılara günlük 89,4 TL ücret ödenmektedir.
(Katılımcı Öğrenci ise 67,05 TL- İşsizlik Ödeneği alıyor ise 44,7 TL zaruri gider ödenmektedir.)

Katılımcı ücretleri nasıl ödenir?
Katılımcının aylık ücreti, çalıştığı ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde katılımcı adına Halk Bankası’na toplu olarak yatırılır.

Katılımcının sigortası olacak mı?
Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sigorta primi yatmaktadır.

İEP sonunda katılımcılara belge verilir mi?
İşbaşı eğitim programı katılımcılarına, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösterir İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası il
müdürlüğü ve işveren/işveren yetkilisi tarafından imzalanarak verilir.

Adres
Asmalimescit Mahallesi Sehbender Sokak No:6/2 Kat:1 Beyoglu/ISTANBUL

Telefon

(0212) 227 32 30

E-posta

info@centraldan.com